Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC MOTY CONSULT & COACHING SRL, cu sediul social in Oradea, Str. Calugareni nr.7, Bloc V2, Sc A, Ap 12, Judetul Bihor, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J5/1580/07.06.2019, CUI 41238337 (denumita in continuare “MOTY/ MOTY.WORLD”), in calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.moty.world („Site-ul”).

Din acest motiv, ne straduim sa va procesam datele personale in conformitate cu principiile stabilite in legislatia privind protectia datelor aplicabila in Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele personale reprezinta orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, iar o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un numar de identificare sau la unul sau mai multi factori specifici fizici, psihologici, mentali , identitate economica, culturala sau sociala.

Ce date prelucram si in ce scop?

1. Daca participati la concursuri sau tombole

1.1. Categoria de date pe care le prelucram sunt: numele dvs., adresa de e- mail, telefonul si adresa dvs. (in acest ultim caz, doar daca este cazul- de ex. pentru livrarea premiilor).

In cazul in care doriti sa va inscrieti la concursurile si/sau tombolele organizate de noi, va trebui sa completati un formular in baza caruia ne furnizati informatiile prevazute mai sus. Astfel, in situatia in care va inscrieti la concursurile si/sau tombolele organizate de noi, procesam datele cu caracter personal pe care ni le furnizati cu ocazia inscrierii la acestea. Ne intemeiem in acest caz pe acordul dvs. de a participa la aceste evenimente organizate de noi.

1.2. Scopurile prelucrarii sunt:

1.2.1. Comunicare Este posibil sa ne solicitati asistenta sau sa ne transmiteti comentarii, sugestii sau intrebari legate de site-ul nostru, de produsele si sau serviciile noastre precum si de procesarea datelor dvs. cu caracter personal.

1.2.2 Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege Putem prelua unele dintre datele dvs. in contextul furnizarii serviciilor si produselor bazate pe obligatii impuse de lege (de exemplu, obligatia de a respecta legile fiscale). In acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligatii legale.

2. Daca sunteti reprezentant/persoana de contact/angajat/colaborator a unui client sau potential client al MOTY.WORLD

2.1. Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dvs. sunt: numele, pozitia, e-mailul, telefonul, precum si alte date cu caracter personal furnizate catre MOTY.WORLD de obicei de catre dvs., daca este necesar pentru a indeplinii scopurile de mai sus. In toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de catre client.

2.2. Scopurile prelucrarii sunt:

2.2.1. Furnizarea de servicii si produse Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a presta serviciile solicitate. De exemplu, putem folosii datele cu caracter personal pentru a gestiona relatia cu clientul pe care il reprezentati. Ne bazam in acest caz pe interesul legitim in furnizarea serviciilor noastre in functie de domeniul nostru de activitate si de gestionarea relatiei cu clientii nostri.

2.2.2. Comunicare Utilizam datele de contact pentru a comunica cu dvs. in legatura cu solicitarile dvs. si cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea sau posibila colaborare dintre noi. Ne bazam in acest caz pe interesul legitim in furnizarea serviciilor si produselor noastre conform domeniului nostru de activitate.

2.2.3 Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege Putem prelucra unele dintre datele dvs. in contextul furnizarii serviciilor si produselor in baza unei obligatii legale, daca este cazul. In acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligatii legale.

3. Daca sunteti partener de afaceri, colaborator sau furnizor MOTY.WORLD

3.1. Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dvs. sunt: numele dvs., adresa  de e-mail, telefonul, adresa dvs., imaginea dvs. precum si alte date cu caracter personal  pe care ni le veti furniza direct.

3.2. Scopurile prelucrarii sunt:

3.2.1. Intretinerea relatiei noastre contractuale Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a intretine relatia noastra contractuala cu dvs. Ne bazam in acest caz pe executarea contractului ca temei al procesarii.

3.2.2. Comunicarea Utilizam datele de contact pentru a comunica cu dvs. in legatura cu orice aspecte relevante legate de relatia noastra contractuala. Ne bazam in acest caz si pe indeplinirea contractului nostru ca temei al procesarii.

3.2.3. Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege Putem prelucra unele dintre datele dvs. in contextul furnizarii serviciilor bazate pe indeplinirea unei obligatii legale, daca este cazul. In acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligatii legale.

4. Daca sunteti reprezentant, persoana de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener de afaceri/furnizor MOTY.WORLD

4.1. Categoriile de date prelucrate in acest context sunt: numele, pozitia, e- mailul, telefonul, adresa, precum si alte date cu caracter personal furnizate catre MOTY.WORLD, de obicei de catre dvs., daca este necesar pentru a indeplini scopurile de mai sus.

4.2. Scopurile prelucrarii sunt:

4.2.1. Intretinerea relatiei noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a intretine relatia contractuala cu partenerul nostru de afaceri (inclusiv un furnizor). In acest caz, ne bazam pe interesul legitim de a asigura ca relatia contractuala este gestionata in mod corespunzator.

4.2.2. Comunicarea Utilizam datele de contact pentru a comunica cu dvs. in legatura cu orice aspecte relevante legate de relatia de parteneriat. In acest caz, ne bazam pe interesul legitim de a asigura ca relatia contractuala este gestionata in mod corespunzator.

4.2.3 Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege Putem prelucra unele dintre datele dvs. in contextul furnizarii serviciilor si al produselor  noastre avand ca temei indeplinirea unei obligatii legale. In acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligatii legale. In toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de catre partenerul de afaceri/furnizor.

5. Daca sunteti un vizitator al Site-ului www.moty.world Folosim datele cu caracter personal pe care le colectam de la dvs. cand vizitati Site-ul www.moty.world, pentru a procesa si a raspunde intrebarilor dvs. transmise prin intermediul site-ului nostru.

Ne bazam aceasta activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informatiile solicitate in legatura cu activitatea, serviciile si produsele noastre. Categoriile de date prelucrate in acest context sunt: numele dvs., adresa de e-mail si numarul de telefon. De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul si a imbunatati continutul site-ului. Ne bazam in aceasta activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura functionarea corecta a site-ului nostru de internet, precum si imbunatatirea acestuia. Utilizam Google Analytics, Facebook, Pixel  si Cookie pe Site pentru a analiza informatiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informatii permit MOTY.WORLD sa inteleaga mai bine utilizatorii site-ului si modul in care il utilizeaza. Nicio informatie de identificare personala este inclusa in acest tip de raportare. Pentru detalii, consultati Politica noastra privind cookie-urile.[link] Categoriile de date prelucrate in acest context sunt ora si data accesarii site-ului Internet si adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

6. Daca aplicati pentru un job:

MOTY.WORLD va prelucra urmatoarele categorii de date in contextul relatiei noastre cu dvs.: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele cu caracter personal incluse in CV-uri, detalii despre educatie si formare, calificarile profesionale, precum si alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza direct.

Folosim datele cu caracter personal continute in CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificarile solicitantilor pentru o pozitie in cadrul MOTY.WORLD . Ne intemeiem in acest caz pe efectuarea demersurilor efectuate cu scopul incheierii si executarii unui contract.

Durata pentru care va prelucram datele?

Ca principiu, MOTY.WORLD  va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina MOTY.WORLD  (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, MOTY.WORLD  va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de MOTY.WORLD pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

Daca ati aplicat pentru un job, odata ce pozitia s-a ocupat, distrugem toate CV- urile primite in termen de maxim 45 de zile de la data ocuparii pozitiei.

Cand si cum dezvaluim datele cu caracter personal?

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, MOTY.WORLD  poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina MOTY.WORLD  in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului  (de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii privind medicina muncii, firma de contabilitate) ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

● pentru administrarea Site-ului;

● in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre MOTY.WORLD prin intermediul Site-ului, www.moty.world;

● pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

● pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;

● atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

● pentru executarea contractului incheiat cu dvs. si/sau indeplinirea obligatiilor fiscale sau legale (firma de contabilitate pentru efectuarea platilor, etc.). Cand si cum transferam datele cu caracter personal? Datele cu caracter personal furnizate catre MOTY.WORLD  pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana. Ce drepturi aveti? In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

● dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre MOTY.WORLD , conform celor descrise in prezentul document;

● dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea MOTY.WORLD  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

● dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre MOTY.WORLD  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

● dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

● acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

● in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

● in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

● in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

● in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

● datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, MOTY.WORLD  sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

● dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :

● persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

● prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

● operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

● persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

● dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre MOTY.WORLD  catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

● dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

● in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al MOTY.WORLD  sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care MOTY.WORLD  poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

● in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

● dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

● dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Contact

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: info@moty.world

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie si Google Analytics.